office of the RTAF comptroller
News ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รับมอบทุนการศึกษา จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทางด้านงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือและสำนักงบประมาณกลาโหมศึกษาดูงานระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายในกองทัพอากาศ RTAF Internal Budgetary Control System( RTAF-IBCS ), ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, ::  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่นฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ), ::  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, ข่าวประชาสัมพันธ์ สปช.ทอ.
Untitled Document
News :: ข่าวกิจกรรมภายใน สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

:: All อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด ::  
  News :: ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ


28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

....อ่านต่อ
Update : วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2565

:: All อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด ::  

RANGING

  วันนี้
2
  เมื่อวานนี้
42
  เดือนนี้
42
  เดือนก่อน
963
  ปีนี้
4,646
  ปีที่แล้ว
7,856
 ตารางกิจกรรมประจำเดือน

<< back  May  next  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4
5 6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


ผู้บังคับบัญชา สปช.ทอ


พล.อ.ท. อร่าม สกุลแก้ว
ปช.ทอ.เกี่ยวกับ สปช.ทอ.
 
เอกสาร ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง