office of the RTAF comptroller
News ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รับมอบทุนการศึกษา จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทางด้านงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือและสำนักงบประมาณกลาโหมศึกษาดูงานระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายในกองทัพอากาศ RTAF Internal Budgetary Control System( RTAF-IBCS ), ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, ::  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่นฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ), ::  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน, ::  สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, ข่าวประชาสัมพันธ์ สปช.ทอ.


 ตารางกิจกรรมประจำเดือน

<< back  July  next  >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30
31


ผู้บังคับบัญชา สปช.ทอ


พล.อ.ท. อร่าม สกุลแก้ว
ปช.ทอ.เกี่ยวกับ สปช.ทอ.
 
เอกสาร ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง