ระบบจัดเวรรักษาการณ์


จัดทำโดย กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชี ทหารอากาศ https://comptroller.rtaf.mi.th/